Bellator 90 Shamhalaev vs. Martinez

February 21, 2013Maverik CenterWest Valley City, UT